header 1.jpg

Improving the long-term sustainability of water supply, treatment and end-use in Ireland & Wales through the development of innovative technology platforms, undertaking economic and environmental impact assessments, and developing policy and best practice guidelines to facilitate integrated low-carbon, smart energy solutions for the water sector.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gwella cynaladwyedd tymor hir y cyflenwad, triniaeth a defnydd terfynol o ddŵr yng Nghymru ac Iwerddon drwy ddatblygu llwyfannau technoleg arloesol, cynnal asesiadau effaith economaidd ac amgylcheddol, a datblygu polisi a chanllawiau arfer gorau er mwyn datblygu atebion carbon isel ar gyfer y sector dŵr.

header 2.jpg

Twitter